Archiwizacja danych

Archiwizacja danych odzyskiwanie danych TorunArchiwizacja to czynność wykonywania kopii danych w pamięci masowej w celu ich długotrwałego przechowywania. Obejmuje ona: dane tworzone i przechowywane bezpośrednio przez użytkownika komputera, pliki danych tworzone przez bazy danych, dane zapisane na wybranej partycji oraz dane zapisane na całym dysku twardym. Im cenniejsze posiadamy dane, tym częściej powinniśmy przeprowadzać ich archiwizację, a jej sposób i rodzaj uzależniamy m.in. od potrzeb użytkownika, czy systemu operacyjnego.

Usługi archiwizacji danych świadczone przez serwis komputerowy IPSUMkomp Toruń:

> tworzenie obrazów partycji systemowych w celu szybkiego ich odtworzenia w razie awarii,
> opracowanie i wdrożenie schematów poprawiających bezpieczeństwo ważnych danych,
> kopie zapasowe systemów operacyjnych wraz z kompletem sterowników oraz ustawieniami profilami użytkowników,
> pomoc w zmagazynowaniu danych na czas wymiany twardego dysku, naprawy komputera, wysyłki do serwisu, zmiany bądź  reinstalacji systemu operacyjnego,
> wskazanie, przygotowanie i szkolenie z zakresu wykorzystania usług przechowywania danych w tzw. 'chmurze’, na serwerach wirtualnych.

Call Now Button